Špičkový systém pro spokojenější zákazníky

Zvýšení spokojenosti zákazníků

Zlepšíme Vaše komunikační procesy, zajistíme komunikaci přes všechny kanály a hlavně budeme měřit spoustu parametrů, jak Vaše péče funguje doopravdy, abyste mohli klíčové ukazatele postupně zlepšovat a Vaši zákazníci tak byli opravdu spokojení.

I tady zlepšují systém pro komunikaci se zákazníky. Přidáte se?

Zvyšte spokojenost zákazníků i díky špičkovému nástroji na komunikaci

Hlavní přínosy řešení

  • Získáte reálná data o tom, jak reálně obsluhujete Vaše zákazníky
  • Budete schopni kvantifikovat, jaká oblast způsobuje zákazníkům největší potíže a kterou je potřeba nejdříve řešit
  • Na klíčové ukazatele i nastavíte kritické hodnoty (KPI) a budete schopni průběžně řešit zhoršení těchto ukazatelů

Hlavní vlastnosti

  • Rychlé nasazení základní konfigurace pro vyřešení nejpalčivějších problémů a možností dalšího postupného vylepšování procesů
  • Rychlý nárůst spokojenosti Vašich zákazníků
  • Možnost vyzkoušení v PoC nakonfigurovaného na míru

Postavíme Vám řešení na míru

Objednejte zdarma si 30 denní trial anebo vyzkoušejte trial na míru.

V rámci presales podpory Vám pro lepší seznámení připravíme trial na míru, kde si osaháte zákaznické scénáře a procesy, které vás trápí a které chcete změnit.

Tento trial pak jen překlopíme do placené verze a využijeme tak veškeré konfigurace.

 

Popis řešení

Základním atributem systému je centrální úložiště požadavků (formou ticketů) a jejich inteligentní směrování na jednotlivé pracovníky podpory (dle kapacit, znalostí, počtu požadavků apod.)

Pomocí automatizací lze navíc šetřit spoustu času pracovníků podpory a snižovat tak náklady.

Nad vším bdí mocný monitoring, který sleduje činnost každého jednotlivého pracovníka podpory a předává ucelené informace pro manažery podpory k jejich výkonnosti.

Případová studie

Společnost GUMEX, spol. s r.o. je předním dodavatelem hadic, těsnění izolací a podobně. Pro dosažení vysoké spokojenosti svých zákazníků poskytuje řadu doplňkových služeb, a tudíž je se svými zákazníky v četném kontaktu.

„Naši obchodníci komunikovali se svými klienty každý pod svým telefonním číslem, nebyla žádná zastupitelnost např, při nemoci, nebylo pod kontrolou, zda obchodníci vůbec hovory přijímají a zda volají na zmeškané, klienti projevovali určitou nespokojenost, ale my manažeři jsme neměli podklady k vyřešení situace.“

Michal Kalkus

Projektový manažer GUMEX, spol. s r.o.

GUMEX, spol. s r.o. nasadil call centrum s jedním centrálním číslem pro příjem požadavků a inteligentním automatickým směrováním hovorů na příslušného obchodníka, podle údajů v interní databázi. Manažeři získali reporty o výkonu jednotlivých pracovníků podpory a mohli rak začít tlačit na zkrácení reakčních dob pro volající klienty.

„Nasazením centrálního čísla a na to navázaných reportů pro supervizory, kdy bylo operátorům jasné, že je na ně vidět, jsme rychle dosáhli viditelné změny v rychlosti obsloužení klienta (hovory zvedáme do 10 sec. !) a zpětného volání na zmeškané hovory. Nyní už máme čas si s úrovní naší podpory hrát a ladit další detaily, které jsou přínosné pro naše zákazníky, např. ověřujeme spokojenost s operátorem, jak se postavil k vyřešení požadavku.“

Michal Kalkus

Projektový manažer GUMEX, spol. s r.o.

Jak postupovat?

Postupujte agilně, po malých krůčcích, ale stále.

  1. Nejdříve nasaďte moderní systém, kde v budoucnu nenarazíte na chybějící funkce,
  2. Pro efektivní zpracování komunikace se zákazníky zaveďte jedno kontaktní místo (jeden telefon a jeden e-mail),
  3. Měřte a znovu měřte, ať najdete slabá místa
  4. Slabá místa pak postupně vylepšujte.