Sledování času v Helpdesku

Přehled nejen o práci operátorů

Sledováním času získáte přehled nejen o rychlosti práce operátorů, ale i o tom, co je nejvíce zatěžuje. Snadno i na základě těchto údajů, můžete fakturovat služby.

Základní vlastnosti

Pracujete-li na ticketu, spusťte stopky a po skončení práce je zastavte, systém změří čas za vás.

Odpracovaný čas můžete zadat ručně nebo spustit stopky pro měření v reálném čase jediným kliknutím. Pomocí uživatelsky definovaných činností zvolíte, zda pro zákazníka programujete, účtujete nebo provádíte jiné úkony či cestujete určitý počet km.

Každá pracovní činnost může mít určenou sazbu (cena za hodinu, cena za km,..) a následně být předána k fakturaci nebo jen reportována.

Časové záznamy můžete umístit pod projekty a sledovat tak náklady z pohledu realizovaného projektu. Zjištěné výsledky využijte k optimalizaci procesů ve vaší firmě – definice automatizací, integrace apod.

Nadpis

 • Možnost definovat, které činnosti mají být placené a které jsou interní
 • Možnost určit finanční ohodnocení činnosti v podobě hodinové sazby nebo ceny za km
 • Možnost definovat odlišnou sazbu činnosti pro konkrétního zákazníka či skupinu zákazníků

Tipy a triky pro operátora

Pracujete-li na ticketu, spusťte stopky a po skončení práce je zastavte, systém změří čas za vás.

Tipy a triky pro manažera

Pomocí výkazu času zjistěte, se kterým zákazníkem či jakými činnostmi tráví vaši lidé nejvíce času a na základě toho formulujte vhodná opatření (nastavte např. automatizační úlohy apod.)

Ukázky

Ukázka zobrazení sledování času u konkrétního požadavku

Ukázka zobrazení sledování času u konkrétního požadavku

Ukázka výkazu času za vybrané období

Další informace

Ostatní funkcionality

 • Lze definovat projekty pro volitelné sledování nebo rozdělení časových záznamů, pokud potřebujete vykazovat činnost pro konkrétní projekt a následně s takovými časovými záznamy pracovat v reportech a filtrech
 • Pomocí akce schvalování získáte jistotu, které záznamy mají být zahrnuty do fakturace v daném měsíci
 • Možnost vytvořit časový záznam zadáním začátku a konce nebo pomocí zadání doby trvání – lze vybírat z přednastavených hodnot – či pomocí stopek, které změří čas
 • Lze vykazovat čas jak nad tickety, tak mimo ně, s vazbou na zákazníka či bez vazby
 • Nad časovými záznamy lze provádět hromadné akce
 • Nad časovými záznamy lze filtrovat dle období, operátora, zákazníka, činnosti, požadavku, fakturace a schválení
 • Časové záznamy lze vyexportovat do CSV či PDF
 • Na základě filtru časových záznamů lze vytvořit export do tiskové šablony (tuto si lze definovat individuálně), která může sloužit např. jako příloha k faktuře nebo jako výkaz práce za konkrétního operátora apod.
 • Je zde možnost propojení s dalšími aplikacemi pomocí REST API nebo s využitím Webhooku

Dostupnost

 • Sledování času je součástí licencí Helpdesk ENTERPRISE a Omnichannel ENTERPRISE (vč. MINI)
 • Přístupné všem uživatelům v helpdesku (dle nastavení)