Produkty v Helpdesku

Získejte přehled nad produkty či službami

Filtrujte v Helpdesku požadavky na úrovni produktů či služeb, které dodáváte. Získáte tak jedinečný přehled navíc.

Základní vlastnosti

Produkty mohou být např. služby nebo zboží, které vaše firma prodává. Při vytváření požadavku nebo u již existujícího ticketu můžete vybrat ze seznamu produkt/službu, kterou má daný zákazník/zadavatel požadavku zakoupenou a které se požadavek týká. Získáte tak představu, jakého produktu/služby se požadavky týkají. Vazba produktu na uživatele vám umožní vybrat jen relevantní, tj. ten, který má zákazník zakoupen. Aktualizace zakoupených produktů ve vazbě na zákazníka může probíhat na pozadí z dat v jiném vašem systému (např. e-shop, ERP či CRM systém).

Produkty (podobně jako Kategorie a štítky) umožní další roztřídění požadavků a lepší reporting. Díky nim budete mít přehled např. které produkty/služby jsou nejvíce problémové apod. a na základě toho můžete zaměřit svou péči nebo vylepšit své procesy. Na statistiku produktů se lze podívat v reportech a dashboardech.

Rozdíl mezi kategoriemi a produkty je v tom, že kategorie je číselník obecný, bez vazeb na konkrétního zákazníka, zatímco produkty se vážou ke konkrétnímu uživateli či firmě, pod kterou uživatel patří. Produkty jsou dostupné pouze u ticketů, stejně jako štítky.

Tipy a triky pro operátora

Nastavte si pohled na požadavky podle produktu, který vás zajímá.

Tipy a triky pro manažera

Nastavený produkt můžete využít dále v automatizacích (např. přidělení priority nebo řešitele podle produktu na požadavku).

Produkty můžete využít i pro interní evidenci, např. majetek přiřazený konkrétnímu zaměstnanci a následná komunikace kolem něj.

Ukázky

Ukázka zobrazení produktu u ticketu v přehledu požadavků

Ukázka produktu u konkrétního požadavku

Ukázka dashboardů k produktům

Další informace

Ostatní funkcionality

 • Vázanost produktu na uživatele/kontakt anebo na společnost, pod kterou uživatel patří
 • U produktu přiřazenému konkrétnímu uživateli/firmě lze evidovat další podrobnosti (např. číslo smlouvy, cenu, sériové číslo apod.). Tyto vlastní pole (výběr z různých typů) lze definovat v administraci helpdesku
 • Možnost vybrat konkrétní produkt při vytváření ticketu a také u již existujícího ticketu (pokud má zadavatel či společnost, pod kterou patří, nějaký produkt přiřazen)
 • Produkty jsou k dispozici i portálovým uživatelům – tito mohou při zadávání požadavku vybrat produkt, kterého se jejich požadavek týká
 • Jednotlivým produktům lze přidělit barvu a ikonu pro lepší vizuální přehled
 • Podle produktů lze filtrovat a nastavit si podle nich pohledy na požadavky
 • Možnost seskupovat produkty do kategorií produktů pro usnadnění správy
 • V automatizacích lze používat podmínku Produkt a na základě toho spustit dostupné akce
 • Produkty lze použít jen u ticketů
 • Aktualizaci produktů ve vazbě na uživatele/společnost lze provádět jak přes API, tak pomocí importu CSV
 • Informace o tom, komu je produkt přiřazen, je možné exportovat do CSV
 • Reporty a dashboardy jsou k dispozici
 • U typu reportu Výpis lze produkt použít ve sloupci i podmínkách, u ostatních typů reportů lze produkt zadat do Podmínky.
 • V dashboardech je možné si přidat widgety, které pracují s daty v Produktech – jako např.: počet společností a uživatelů v produktu, počet společností a uživatelů v kategorii, počet požadavků s produktem v čase, počet požadavků u produktu a dal.

Dostupnost

 • Produkty jsou součástí licencí Helpdesk ENTERPRISE a Omnichannel ENTERPRISE (vč. MINI)
 • Přístupné všem uživatelům v helpdesku