Priority

Zvládněte velké množství tiketů s prioritami

Systém přidělování priorit vám umožní efektivně zvládnout i velké množství požadavků. Priority nastavujte ručně či automaticky, ale v požadavcích se díky nim už neztratíte.

Základní vlastnosti

Systém přidělování priorit vám umožní efektivně zvládnout i velké množství požadavků. Priority mohou být přidělovány automaticky na základě definovaných podmínek nebo ručně na základě vyhodnocení ze strany operátora. V praxi se nejčastěji používá kombinace automatického přidělení a příp. ruční korekce po posouzení ze strany člověka. Na základě přiřazené priority lze pak nastavit např. spuštění správného SLA počítadla (reakční doba apod.), zobrazit relevantní pohledy na požadavky pro řešitele (např. zásobník práce s požadavky s nejvyšší prioritou) nebo nastavit další automatické akce pro tickety s určitou prioritou. Stupnici priorit si můžete definovat dle vašich potřeb (vč. barvy pro lepší vizualizaci a přehled). Stupnice může být jednoduchá (např. priorita nízká, střední, vysoká) nebo si můžete definovat tzv. Prioritní matici, kde se pracuje také s naléhavostí a dopadem (viz obr.)

Prioritizovat můžete jak tickety/emaily, tak hovory.

S prioritami lze také pracovat v reportech a dashboardech.

Tipy a triky pro operátora

Řešte požadavky dle priorit, požadavky v přehledu si můžete dle priority seřadit.

Tipy a triky pro manažera

Stanovte priority a jejich přidělování požadavkům pomocí automatizací. V návaznosti na prioritu definujte SLA počítadla nebo další automatické akce pro udržení efektivity a vysoké produktivity práce. Reporty a dashboardy vám napoví.

Ukázky

Ukázka priorit viditelných v přehledu požadavků

Ukázka nastavení jednoduché priority v administraci helpdesku

Ukázka nastavení prioritní matice v administraci helpdesku

Ukázka dashboardu Počet požadavků dle priorit za vybrané období

Další informace

Ostatní funkcionality

  • Možnost nastavit si vlastní priority – lze definovat jak jednoduchou stupnici, tak prioritní matici
  • Možnost definovat automatické akce, které prioritu nastaví např. na základě – odesílatele, klíčových slov v předmětu či textu, kategorie požadavku a dal. podmínek
  • Nastavenou prioritu lze na ticketu ručně změnit
  • Možnost vybrat prioritu i ze strany portálového uživatele (dle nastavení)
  • Dle priority lze požadavky filtrovat/nastavovat pohledy, lze ji použít v reportu, v nastavení SLA počítadla a jako podmínku v automatizaci

Dostupnost

  • Součást licencí Helpdesk PROFI a ENTERPRISE a Omnichannel PROFI a ENTERPRISE (vč. MINI)
  • Přístupné všem uživatelům v helpdesku