Dialer

Automatické vytáčení hovorů pro odchozí kampaně

Automatické vytáčení hovorů pro vaše call centrum. Zvýšíte výkonnost call centra v několika málo krocích.

Základní vlastnosti

Potřebujete obvolat skupinu zákazníků, využijte náš dialer. Přes jednoduché rozhraní dokáže každý definovat odchozí telefonickou kampaň. V rámci kampaně je možné přes TTS Text-to-speech generovat hlásky pro telecasting nebo položit dotaz a v případě zájmu hovor spojit s živým operátorem, nebo jej přenechat virtuálnímu asistentovi – voicebotovi.

Hlavni funkce

 • Intuitivní rozhraní pro spouštění odchozích kampaní s možností importovat seznam kontaktů z csv souboru
 • Podpora nastavení pracovní doby každé kampaně a různé časové podmínky pro opakování volání v případě, kdy volaný je obsazený, nedostupný nebo hovor odmítne.
 • Jednoduchá změna nastavení identity volajícího pro odchozí kampaň.
 • Přes grafický editor možné jednoduše měnit nastavení kampaně a generování hlásek pomocí hlasové syntézy
 • Integrace s voicebotem s možností předání na živého operátora
 • Statistiky pro vyhodnocení kampaně a realtime pohled na průběh kampaně.
 • Možnost stahování nahrávek kampaně přes API, nebo dohledání přes filtr
 • Náslechy kampaňových hovorů supervisory
 • Podpora spuštění více paralelních kampaní.
 • Vytváření virtuálních seznamů čísel, které můžete sdílet napříč kampaněmi nebo je přidávat a odebírat z existující kampaně.

Tipy a triky

Napojte dialer na našeho virtuálního asistenta.

Voicebot odbaví hovory, zapíše informace o nic a ty opravdu důležité předá na živého agenta.

Ukázky

Ukázka nastavení kampaně

Ukázka přehledu kampaní

Ukázka importu čísel do Dialeru

Další informace

Další funkce

Kampaň automaticky vytáčí hovory ze seznamu telefonních čísel. Je na volbě supervisora, zda budou hovory spojovány nejprve na volané kontakty nebo na agenty. Pokud chcete šetřit čas agentů, zapojíte je do hovoru až v případě zodpovězení hovoru volaným. Spustí se aplikace kampaně, která vykoná přímo spojení s volným agentem, přehraje telecastingovou hlásku nebo položí otázku s možností se spojením na operátora. Pro zvýšení úspěšnosti kampaně můžete hovory spojovat nejprve na agenty a volaný je okamžitě vítán přívětivým lidským hlasem. Nabízíme i variantu zapojení virtuálního asistenta, kdy výstup kampaně vyhodnotíte po jejím skončení a supervisor si může přečíst přepisy dialogu.

Odchozí hovory jsou fakturovány dle ceníku.

Dostupnost

 • Součást licence Call centrum a Omnichammel ENTERPRISE
 • Omezení je v počtu souběžných hovorů všech spuštěných kampaní