Digitalizace jako nástroj pro růst firmy

Digitální transformace k růstu tržeb

Vstupte do světa digitální transformace Vaší firmy, digitalizujte Váš byznys a nastartujte dvojciferný růst. Nabízíme unikátní přístup, kdy agilně po malých krůčcích, řešíme uceleně řadu procesních a komunikačních oblastí.

I tyto firmy se zapojily do digitální transformace. Přidáte se?

Digitalizace je nejlepší nástroj jak nastartovat růst firmy

Hlavní přínosy nasazení

  • Systém nasadíte v řádu týdnů, maximálně jednotek měsíců oproti mnoha měsícům až rokům u klasických IS
  • Jak licenční, tak implementační náklady (jednoúčelových) systémů jsou mnohonásobně nižší, než u klasických IS
  • Můžete si svépomocí vyřešit agendy, které Vaše IS nepodporují nebo na která Vaše IT oddělení nemá nikdy čas

Hlavní vlastnosti

  • Výběr ze širokého spektra hotových specializovaných aplikací
  • Mocné integrační a programovací nástroje pro neprogramátory
  • Primárně řešíme rozšíření Vašich IS ve vazbě na Kontaktní centrum IPEX (rozšíříme jeho schopnosti o Vaše unikátní požadavky), často je to jen vstupenka do tohoto nového světa a pokračujeme s dalšími agendami mimo komunikace

Přijďte se k nám podívat

Rádi Vám poodhalíme technické zákulisí využití těchto moderních konceptů, seznámíme Vás s přínosy pro uživatele z řad našich zákazníků a pracovníků a ukážeme časovou osu a nákladovou stránku věci.

 

Jak to funguje?

Na trhu je dnes nepřeberné množství nástrojů a aplikací řešící velmi efektivně konkrétní oblast činnosti firmy, kterou Váš IS neřeší. Na trhu je rovněž řada nástrojů, jak tyto aplikace snadno zaintegrovat do stávajících IS. Provedeme Vás touto džunglí, najdeme a nasadíme pro Vás nejvhodnější řešení.

Postupujeme v těchto krocích:

  1. Analýza potřeb – seznámíme se s tím, co vás trápí a dáme Vám zpětnou vazbu, jak lze problematiku efektivně řešit, seznámíme se s Vašimi IS a procesy, abychom pochopili celkový kontext
  2. Návrh řešení – navrhneme proces, vybereme vodné aplikace a integrační nástroj, snažíme se využít nerogramátorské nástroje, abyste si mohli případně celé řešení v budoucnu převzít do vlastní správy a dále ho sami rozvíjet
  3. Realizace – provedeme veškeré konfigurace dle navrženého řešení, proškolíme uživatele a supervisory
  4. Provoz a další rozvoj – systém udržujeme v provozu a dále jej ladíme podle potřebu uživatelů a Vašich zákazníků, v případě zájmu jej můžeme předat do Vaší správy a Vy si jej můžete dále rozvíjet ve vlastní režii

Případová studie

U řady zákazníků IPEX realizoval řadu dílčích agend tohoto konceptu, jako případovou studii ale volíme sami sebe, protože míra nasazení je u nás nejucelenější, a tudíž nejvíce vypovídá o možnostech a přínosech.

Společnost IPEX je předním poskytovatelem Kontaktních center formou SaaS zejména pro zákazníky se segmentu středních firem (SMB), kteří hledají nástroje, aby se mohli dobře postarat o své klienty.

„Stáli jsme před rozhodnutím, jak zmodernizovat naše informační systémy, aby byly poplatné požadavkům on-line doby a potřebám našich zákazníků. Nakonec jsme zavrhli cestu jednoho velkého IS, který je drahý, implementace je min na 1 rok a nakonec jak systém umí všechno, neumí vlastně nic pořádně a uživatelé jej nemilují. Vydali jsme se cestou specializovaných aplikací, které jsou pro danou činnost bezkonkurenčně vyladěné z pohledu uživatelské ergonomie, byť bude tento koncept vyžadovat integraci jednotlivých systémů.“

Petr Chruňák

Předseda představenstva IPEX a.s.

Vývoj pracuje v nástrojích Atlasian a Jira, podpora v Kontaktním centru IPEX a obchod v CRM Pipedrive. Produkt kontaktního centra je předmětem vlastního vývoje – zde má vývoj jasný přínos, protože produkt je opakovaně využíván vekou zákaznickou bází a je v něm vtisknut prvek jedinečnosti. Ale i pro fakturační modul byla již využita komerční aplikace Fakturoid, pro různé obchodní formuláře je využíváno prostředí WordPress a jako integrační a procesní nástroj je využíván Make.

„Zvolená cesta specializovaných aplikací, které jsem se původně obávala, předčila má veškerá očekávání.  Aplikace nasazujeme velmi rychle, mám radost že jak naši zákazníci, tak naši kolegové jsou s nimi spokojeni a rádi je využívají a mě jako člověka přes peníze těší rozumné náklady, v porovnání s implementací a provozem velkých informačních systémů.“

Edita Prášková

Finanční manažerka IPEX a.s.

Tip

Nespoléhejte na programátorské kapacity ani Vašeho vývojového oddělení ani Vašich dodavatelů – je to drahé a trvá to velmi dlouho, často se nedočkáte nikdy.  Využijte specializovaných aplikací a moderních „neprogramovacích“ nástrojů, kdy se každý uživatel může stát programátorem a pomůže si sám.