zákaznická linka - nevyřízené hovory
Blog
8. 6. 2017

Zmeškané hovory na zákaznické lince

Pokud nejste firma s několika neustále dostupnými operátory na zákaznické lince/ technické podpoře, jistě oceníte seznam nevyřízených (zmeškaných) hovorů. Kontaktní centrum VOIPEX+ call centrum zobrazuje nevyřízené hovory v panelu operátora i panelu supervizora. Jakmile bude vaše obsluha zákaznické linky k dispozici, může tyto hovory vyřídit.

 

V Panelu operátora v sekci Nevyřízené hovory je zobrazeno:

  • Datum a čas zmeškaného volání
  • Číslo volajícího vč. počtu pokusů, kolikrát se snažil dovolat (v závorce za tel. číslem ve sloupci Volající)
  • Fronta, do které se volající snažil dovolat
  • Jak dlouho volající čekal na spojení, než zavěsil
  • Ve sloupci Stav – zda již někdo nevyřízený hovor řeší nebo ne

zákaznická linka - nevyřízené hovory

Pokud volající zavolá opakovaně, je zobrazen pouze nejstarší nevyřízený hovor. Nemůže tak vzniknout situace, aby dva operátoři volali v jednu chvíli zpět volajícímu.

Pro přehlednou manipulaci s nevyřízenými hovory jsou k dispozici funkce :

  • Řeším – při vyřizování hovoru jinou cestou než voláním (např. mail, chat) dojde ke změně stavu na V řešenía nastavení informace, který operátor tento hovor řeší
  • Vyřízeno – dojde k vymazání tohoto zmeškaného hovoru ze seznamu
  • Nevyřízeno – provede změnu stavu na Nevyřízeno
  • Volat – dojde k vytočení čísla volajícího, při uskutečnění hovoru dojde k jeho vymazání ze seznamu

Když operátor manuálně vytočí nějaké číslo z nevyřízených hovorů, tak se po přijmutí hovoru druhou stranou hovor z nevyřízených hovorů automaticky vymaže. Totéž platí pro vytočení tlačítkem Volat a přijetím hovoru volaným.