nerušit na jednání
Blog
28. 4. 2017

Virtuální asistentka nedopustí, aby vás někdo rušil

Jste na jednání a najednou začne zvonit váš mobil. Rychle hledáte, v které kapse je ukrytý, a s provinilou tváří jej co nejrychleji vypínáte. Omlouváte se a pomyslíte si: zase jsem zapomněl vypnout vyzvánění.

virtuální asistentkaTěmto „trapasům“ se dá předcházet. Tedy pokud si zapisujete schůzky do kalendáře MS Outlook, Lotus Notes nebo Google Calendar. A zároveň využíváte pevné číslo při příchozích hovorech i na mobil. Pevnou linku propojíte s kalendářem a můžete začít používat službu virtuální asistentky. Ta automaticky pohlídá, aby vás nikdo na jednáních nerušil a to ani přes mobil. Na nic nemusíte myslet, ani nikoho reálného platit. Asistentka zároveň sdělí volajícímu, že jste na jednání a umožní mu zanechat vzkaz nebo ve stavu nouze se s vámi spojit.

Služba virtuální asistentky je k dispozici při využívání virtuální ústředny s účtem Byznys. K vašemu telefonnímu číslu můžete používat volitelné profily. Jedním z nich je „asistent“. Pokud se budete partnerům prezentovat pevným číslem, bude moci asistentka čerpat data z vašeho kalendáře. A aby se vám volající dovolal na mobilní telefon, i když má jen vaše pevné číslo, toto zařídí váš profil na virtuální ústředně. V profilech je také možné volit režim „dovolená“. Během dovolené se vám nikdo nedovolá a hovor je automaticky přepojen na vašeho zástupce. Profily můžete přepínat přímo na mobilu přes CTI aplikaci.