Blog
20. 9. 2019

Plánovač směn pro operátory call centra

Využíváte naši aplikaci Call centra pro obsluhu zákaznické linky? Nově nabízíme plánovač směn pro operátory. Supervizor jim dopředu naplánuje, kdy a v které frontě mají obsluhovat zákazníky. Operátoři se pak už nehlásí do jednotlivých front, ale jen při příchodu do práce se přes IPEX komunikátor přihlásí do aplikace Call centra.

Manažer call centra s licencí Supervizor se do plánovače dostane přes záložku Plánovač front. V plánovači plánuje směny po kalendářních týdnech (Po – Ne).

Manažer může směny plánovat (filtrovat):

1/ přes fronty – ve vybrané frontě vybírá, který operátor/operátoři ji obsluhují a kdy

2/ přes operátory – u konkrétního operátora vybírá frontu v které má v jakých časech službu pro příjem hovorů

Při prvním přihlášení do plánovače vytvořte výchozí šablonu, která slouží jako vzor nastavení služeb jednotlivých operátorů = obsluh na jednotlivé následující časové intervaly. Příklad vytvoření časů obsluhy pro operátora Petra Rychlého:

Vytvořenou šablonu obsluhy konkrétního operátora lze upravovat nebo klonovat na jiné operátory:

Po naplánování směn manažer v týdenním grafu přehledně vidí kolik má na kterou frontu operátorů a zda nemá někde bílé místo (frontu neobsazenou operátory).

Více informací o Plánovači směn – front na wiki IPEX.