péče o zákazníka - segmentace
Blog
23. 1. 2017

Péče o zákazníka TIP 3 – Poznáte významného zákazníka?

péče o zákazníka - segmentacePoznáte, kdy vám volá významný zákazník, který u vás utratí více než ten, který vám volá sice často, ale málokdy něco nakoupí? Dostane se významnému zákazníkovi přednostního obsloužení?

Propojte hovory s CRM nebo ERP systémy

Pokud si vedete o zákaznicích evidenci v CRM systému (řízení vztahů se zákazníky) nebo v podnikovém ERP systému, jistě máte v počítači o aktivitách vašich zákazníků přehled. Jak ale zjistit jaký typ zákazníka mi volá již při vyzvánění telefonu? A co jsme např. spolu řešili naposled? Stačí propojit telefonování s CRM nebo ERP. Už při zazvonění telefonu vím, kdo mi volá, zda jde o významného nebo běžného zákazníka, co jsem mu nabízel, apod.

Významní zákazníci si zaslouží lepší péči

Propojení hovorů s CRM nebo ERP umožňuje příchozí hovory také filtrovat a přidělovat jim důležitost podle toho kdo volá. Významný zákazník tak nebude muset čekat na zákaznické lince, může být automaticky přepojen na přiděleného obchodníka nebo mu můžete umožnit dovolat se na technickou podporu např. i o víkendu.

Zjednodušení práce obchodníků

CRM pomáhá obchodníkůmZapisují vaší obchodníci do CRM systému poctivě informace o hovorech se zákazníky? Nebo si je vedou na papírcích, které se časem ztratí. Při propojení telefonování s CRM a ERP systémy se základní informace o hovoru propisují do zákaznických systémů automaticky bez zásahu obchodníka. Vybrané nebo i všechny hovory lze nahrávat a uložit ke kartě zákazníka. Obchodník si také může hovor přímo z CRM systému vyvolat a nemusí tak přeťukávat číslo na svůj mobil. Po ukončení hovoru může obchodník ihned v CRM vytvořit úkol pro sebe nebo kolegu, příp. odeslat zákazníkovi email s podklady bez nutnosti dohledávání mailové adresy.

 

Četli jste naše dříve publikované rady k péči o zákazníka na telefonu?