nahrání telefonní hlásky
Blog
19. 5. 2017

Nahrávku hovoru pořídíte s virtuální ústřednou

Víte, že virtuální ústředna VOIPEX iPBX umožňuje nahrávat jak příchozí, tak odchozí hovory? Tuto funkci oceníte při vyřizování objednávek nebo reklamací. Jen před nebo při vyřizování hovoru nezapomeňte upozornit druhou stranu na to, že hovor je nahráván.

Ve virtuální ústředně VOIPEX iPBX lze nastavit jak nahrávání všech linek připojených do ústředny, tak jen vybrané telefonní linky. Nahrávání lze zapnout:

  • přes IVR
  • v odchozím směrování (nahrávání celého provozu přes trunk)
  • během hovoru stiskem tlačítek *1 (systémový kód)
  • v pokročilém nastavení ústředny u konkrétní linky

nastavení nahrávky hovoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovory jsou archivovány v našem datovém centru. Nahrávky vyhledáte ve webové administraci telefonní ústředny, případně v administraci konkrétní telefonní linky. Najdete je ve „Výpisu hovorů“, kde lze zobrazit samostatně jak příchozí, tak odchozí hovory. V pokročilém vyhledávání Výpisu hovorů můžete vyfiltrovat např. všechny nahrávky vztahující se ke konkrétnímu volanému číslu za určité časové období.

Ve sloupci „Nahrávka“ lze záznam telefonátu přehrát, uložit nebo smazat. Nahrávku si můžete uložit ve formátu mp3. Pomocí API lze soubor programově stahovat do IS/CRM systému.

nahrávka telefonátu